Son Dakika Haberler

Irak, Suriye ve Lübnan tezkereleri Resmi Gazete’de

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki misyon mühletinin uzatılmasına dair kararda, Türkiye'nin güney kara hudutlarına mücavir bölgelerde yaşanan ...

Irak, Suriye ve Lübnan tezkereleri Resmi Gazete’de
Okunma : 92 views Yorum Yap

Türk askerinin Irak ve Suriye’deki misyon mühletinin uzatılmasına dair kararda, Türkiye’nin güney kara hudutlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının ulusal güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği belirtildi.

Türkiye’nin, komşusu Irak’ın toprak bütünlüğünün, ulusal birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük değer atfettiği vurgulanan kararda, öteki taraftan Irak’ta PKK ve DEAŞ ögelerinin varlığını sürdürmesi ile etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik teşebbüslerin bölgesel barışa, istikrara ve Türkiye’nin güvenliğine direkt tehdit oluşturduğu bildirildi.

Kararda, Suriye’nin Türkiye hududuna mücavir alanlarda, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, mevcudiyetini sürdüren terör örgütlerinin Türkiye’nin ulusal güvenliğine ve sivillere yönelik aksiyonlarını sürdürmekte olduğu hatırlatılarak, “PKK/PYD-YPG, Suriye’de bölücü faaliyetlerine devam etmektedir. Harekat alanlarımızda tesis edilen sükunet ve istikrarı korumak emeliyle legal ulusal güvenlik çıkarlarımız doğrultusunda tedbirler alınmaktadır. İdlib’de, Astana süreci çerçevesinde istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik faaliyetlerimizi maksat alan risk ve tehditler devam etmektedir. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve alanda gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, ulusal güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve aksiyona karşı, milletlerarası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınması ulusal güvenliğimiz açısından hayati ehemmiyet arz etmektedir.” sözleri yer aldı.

Ayrıyeten, BM Güvenlik Kurulunun 2014 ve 2015 yılındaki kararlarıyla, Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının teyit edilmiş olmasının ve bu ülkelerdeki terör faaliyetlerinin kınanarak DEAŞ ve gibisi terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı BM üyesi tüm ülkelere, 2001 yılında alınan karar ve memleketler arası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarına uygun biçimde gerekli önlemleri alma davetinde bulunulmuş olmasının ışığında, Türkiye’nin DEAŞ ve başka terör örgütleriyle gayret emeliyle oluşturulan milletlerarası koalisyon bünyesinde iştirak ettiği faaliyetlerin sürdürülmesinin ehemmiyet taşıdığı tabir edilen kararda, şunlar kaydedildi:

“Bu mülahazalar ışığında, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı milletlerarası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü önlemi almak, Irak ve Suriye’deki tüm terör örgütlerinden ülkemize bundan sonra da yönelebilecek taarruzları bertaraf etmek ve kitlesel göç üzere başka beklenen risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Türkiye’nin güney kara hudutlarına mücavir bölgelerde yaşanan ve hiçbir meşruiyeti olmayan tek taraflı bölücü teşebbüsler ve bunlarla ilgili olabilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin menfaatlerini tesirli bir halde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine nazaran ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için hızlı ve dinamik bir siyaset izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, ölçü ve vakti Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak halde, TSK’nın gerektiği takdirde hudut ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve tıpkı maksatlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği temellere nazaran kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilebilmesi için her türlü önlemin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek temellere nazaran yapılması için Anayasa’nın 92’nci unsuru uyarınca 2 Ekim 2014 tarihli ve 1071 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 7 Ekim 2020 tarihli ve 1266 sayılı TBMM kararı ile 30 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılan müsaadenin müddetinin 30 Ekim 2021 tarihinden itibaren 2 yıl uzatılması Genel Kurul’un 26 Ekim 2021 tarihli 11’inci Birleşiminde kabul edilmiştir.”

Türk askerinin Lübnan’daki vazife mühleti 1 yıl uzatıldı

Türkiye’nin, Lübnan’da konuşlu BM Süreksiz Vazife Gücü’ne (UNIFIL) TSK ögeleriyle verdiği dayanağın müddetinin 31 Ekim 2021’den itibaren bir yıl uzatılmasına ait kararda ise BM Güvenlik Kurulunun 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği karar ve TBMM’nin 5 Eylül 2006 tarihli kararla, 1 yıl için verdiği müsaade çerçevesinde, Türkiye’nin Lübnan’da konuşlu UNIFIL’e silahlı kuvvetleri ögeleriyle katkı sağladığı hatırlatıldı.

Kelam konusu müsaadenin müddetinin son olarak TBMM’nin 6 Ekim 2020 tarihli kararıyla 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren 1 yıl uzatıldığı belirtilen kararda, Türkiye’nin UNIFIL’e yaptığı katkılarla barışı muhafaza harekatının aktif biçimde icrasında kıymetli bir fonksiyon üstlendiği vurgulandı. Bu çerçevede Türkiye’nin katkısının gerek BM sistemi içinde, gerek bölgesel ve global ölçekte, gerekse kapsamlı sivil-asker iş birliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her bölümü nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıyeten barış ve istikrarın korunmasına yönelik siyasetinin sürdürülmesine hizmet ettiğinin altı çizildi.

Bu prestijle, UNIFIL’e Türkiye’nin katkısının sürdürülmesinin kıymet arz ettiği söz edilen kararda, şunlar kaydedildi:

“UNIFIL’in misyon müddeti BM Güvenlik Kurulunun 30 Ağustos 2021 tarihli kararıyla 31 Ağustos 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu konular ışığında ve Lübnan ile ikili münasebetlerimiz ve bölgedeki güvenlik kaideleri da göz önünde tutularak, BM Güvenlik Kurulunun UNIFIL’in misyon mühletinin uzatılması tarafındaki 2591 (2021) sayılı kararı uyarınca; hudut, şümul ve Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK ögelerinin, 1701 (2006) sayılı BM Güvenlik Kurulu kararı ve 880 sayılı TBMM kararıyla tespit edilen prensipler kapsamında 31 Ekim 2021 tarihinden itibaren 1 yıl daha UNIFIL’e iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için Anayasa’nın 92’nci hususu uyarınca müsaade verilmesi, Genel Heyetin 26 Ekim 2021 tarihli 11’inci birleşiminde kabul edilmiştir.”